آخرین اخبار مدارس


25 مهردبستان پسرانه سما

23 مهردبستان پسرانه سما

17 مهردبستان پسرانه سما

16 مهردبستان پسرانه سما

15 مهردبستان پسرانه سما

15 مهردبستان پسرانه سما

10 مهردبستان پسرانه سما

08 مهردبستان پسرانه سما

08 مهردبستان پسرانه سما

07 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

تانک و پرنده

ناصر کشاورز

داستان های حیوانات

دبستان دخترانه سما

وقتی فیندوس کوچولو غیبش زد

سون نورد کئویست

ادبیاتی داستانی

دبستان دخترانه سما

14قصه 14معصوم

حسین فتاحی

ادبیاتی داستانی

دبستان دخترانه سما

راستشو بگو

مرسر مایر

اخلاقی

دبستان دخترانه سما

خنده ها

سوسن ژالی

آموزش خلاقیت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنر راهی برای شناخت جهان

ورونیک آنتوآن - آندرسن

مفهوم هنر

دبستان پسرانه سما

می دانی چرا صابون حباب می سازد؟

باربارا تیلور

علوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ نامه مشاغل

مریم احسانی, حدیثه اوتادی, نرج

آشنایی با مشاغل

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ضحاک

محمد رضا شمس

ضحاک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های شیرین ایرانی ۱: کلیله و دمنه

مژگان شیخی

ادبیات کهن ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازهای علمی برای نوجوانان

فرانسوا شریه

رویدادهای جهان

دبستان پسرانه سما

اختلال های زبان

دکتر پریرخ دادستان

روش تشخیص و بازپروری

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

علی اکبر رضاییان

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل صفرپور

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد صادق ظریف

مسابقه: بسوی نور

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

حسین زبردست

مسابقه: بسوی نور

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

متین فیروزیان

مسابقه: خفظ قران

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

دانش اموزان منتخب سما پسران

مسابقه: سرود سپاه مهدوی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین رحیمی

مسابقه: به سوی نور

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ستار حيدري صفري كوچي

1380/07/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل رنجبر

1387/07/30

دبستان پسرانه سما

محمد صادق ظريف

1389/07/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل عرب نژاد

1389/07/27