آخرین اخبار مدارس


30 آباندبستان دخترانه سما

01 شهریوردبستان دخترانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

واژه نامه چیستانی، تصویری

علی عامه‌کن, محمدهادی محمدی

آموزش خلاقیت

دبستان دخترانه سما

14قصه 14معصوم

حسین فتاحی

ادبیاتی داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ضحاک

محمد رضا شمس

ضحاک

دبستان دخترانه سما

نخستین کتاب مرجع من

علی بشر دانش

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ نامه مشاغل

مریم احسانی, حدیثه اوتادی, نرج

آشنایی با مشاغل

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازهای علمی برای نوجوانان

فرانسوا شریه

رویدادهای جهان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

سفر در زمان

دبستان دخترانه سما

خنده ها

سوسن ژالی

آموزش خلاقیت

دبستان دخترانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

"آشنایی با اعضای بدن"

سمیه مظفری

کالبدشناسی انسان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های شیرین ایرانی ۱: کلیله و دمنه

مژگان شیخی

ادبیات کهن ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه چگونه روی می دهد

لیندا تاگلیا فرو, مایک گراف, م

کودکان و علوم

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه بهفروز

مسابقه: نقاشی ابرنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا تیموری

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم فوتسال

مسابقه: المپیاد کشوری آموزشگاهها

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجید کیالی کوشکقاضی

مسابقه: داستان اولین نمازی که خواندم

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

اجرای المپیاد ورزشی

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آنیتا بردبار

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا خدایی

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم دو و میدانی

مسابقه: مسابقه دو و میدانی آموزشگاههای شهرستان فسا

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مریم سادات حسینی

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا حافظی

مسابقه: نقاشی گواش

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه بلاغی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نقاشی همگانی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

متين فيروزي

1388/04/23

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بهمني

1387/04/26

دبستان دخترانه سما

ريحانه زارع

1386/04/31

دبستان پسرانه سما

مهدي قصابي كوشك قاضي

1386/04/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نصيري

1382/04/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا عبداله زاده

1383/04/28

دبستان دخترانه سما

زهرا حق پرست

1387/04/29

دبستان دخترانه سما

ستايش بدر

1388/04/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين عباس پور

1379/04/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين اسماعيل پوردريمي

1381/04/28