آخرین اخبار مدارس


30 آباندبستان دخترانه سما

01 شهریوردبستان دخترانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دوستي گم نمي‌شود، دشمني هم

سیدمهدی شجاعی

ادبیاتی داستانی

دبستان دخترانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازهای علمی برای نوجوانان

فرانسوا شریه

رویدادهای جهان

دبستان دخترانه سما

وقتی فیندوس کوچولو غیبش زد

سون نورد کئویست

ادبیاتی داستانی

دبستان دخترانه سما

تندپا وبادپا

اورسلا ولفل

ادبیاتی داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه چگونه روی می دهد

لیندا تاگلیا فرو, مایک گراف, م

کودکان و علوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ضحاک

محمد رضا شمس

ضحاک

دبستان دخترانه سما

14قصه 14معصوم

حسین فتاحی

ادبیاتی داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

سفر در زمان

دبستان دخترانه سما

راستشو بگو

مرسر مایر

اخلاقی

دبستان دخترانه سما

پاستیل های بنفش

کاترین اپلگیت

ادبیاتی داستانی

دبستان دخترانه سما

واژه نامه چیستانی، تصویری

علی عامه‌کن, محمدهادی محمدی

آموزش خلاقیت

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

نقاشی همگانی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم دو و میدانی

مسابقه: مسابقه دو و میدانی آموزشگاههای شهرستان فسا

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

گروه سرود گل زهرا

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

اجرای المپیاد ورزشی

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه بهفروز

مسابقه: نقاشی ابرنگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا حافظی

مسابقه: نقاشی گواش

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهراشامی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه بلاغی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آنیتا بردبار

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه نگهبان

مسابقه: خط نستعلیق

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم فوتسال

مسابقه: المپیاد کشوری آموزشگاهها

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد بيدكي كوهي زاده

1383/10/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجيد كيالي كوشك قاضي

1381/10/25

دبستان دخترانه سما

رقيه ملكوتيان

1386/10/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سعيد پورداراب

1381/10/28

دبستان پسرانه سما

اميرعباس بردبار

1384/10/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه مسعودنيا

1383/10/26

دبستان دخترانه سما

يكتا معصومي

1385/10/24

دبستان پسرانه سما

اميرعلي استوار

1388/10/30

دبستان پسرانه سما

رضا محمدي فرد

1384/10/25