آخرین اخبار مدارس


08 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه

27 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

25 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه

25 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه

25 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

22 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه

22 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

پرسش ها و پاسخ ها 64: امام سجاد علیه السلام (سیره

گروه مولفان

سیره وتاریخ

دبستان دخترانه

زیبای خفته

چارلز پرالت

داستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سلام برابراهیم

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

زندگینامه شهید

دبیرستان دوره اول دخترانه

قصه های شیرین ایرانی ۱: کلیله و دمنه

مژگان شیخی

ادبیات کهن ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه

در باب اعتماد به نفس

کارن

در باب اعتماد به نفس

دبستان پسرانه

اختلال های زبان

دکتر پریرخ دادستان

روش تشخیص و بازپروری

دبیرستان دوره اول دخترانه

بیرون ذهن من

ملودی

ملودی دختری است که د

دبستان دخترانه

کیک شگفت انگیز

ادمین

ادبیاتی داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه

قصه‌های شیرین ایرانی ۳ مثنوی معنوی

حسین فتاحی

ادبیات کهن ایرانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

فانوس حرم

زینب شعبانی

شهید مدافع حرم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

آن بیست وسه نفر

احمد یوسف زاده

اسارت(دفاع مقدس)

دبستان پسرانه

می دانی چرا صابون حباب می سازد؟

باربارا تیلور

علوم

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

دریا خسروی

مسابقه: نقاشی هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

امیرحسین مکارم پور

مسابقه: دبستان پسرانه سما . جشنواره دانایی و توانایی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فاطمه میزان

مسابقه: جشنواره دانایی توانایی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

حسین رحیمی

مسابقه: دبستان پسرانه سما . جشنواره دانایی و توانایی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

زهرا صفری

مسابقه: چالش پرتاب توب در دودقیقه

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرحسین افضلی

علل دین گریزی جوانان

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرحسن افضلی

نفت طلای سیاه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرحسین افضلی

نفت طلای سیاه

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا بلاغی

دست ساخته ها

دبیرستان دوره اول دخترانه

دانش اموزان دبیرستان متوسطه اول سما

فعالیت های هفته پژوهش دانش آموزان دبیرستان متوسطه اول سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه

امیرحسین افضلی

تشریح چشم زیست شناسی 2

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

احمدرضا بومه

1386/12/02

دبستان دخترانه

آيدا اسمعيلي مزيدي

1390/12/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد بلاغي اينالو

1378/12/06

دبستان پسرانه

سپهر عسكرپور

1389/12/08

دبستان پسرانه

كيان جوكار

1391/12/08

دبستان پسرانه

رضا فيروزي

1386/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه اهتمام

1386/12/05

دبستان دخترانه

ستايش زارعپور

1382/12/02

دبستان پسرانه

آرين بردبار

1386/12/07

دبستان دخترانه

ستايش علي نژاد

1385/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميرعباس قرباني

1384/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميرحسين اسماعيلي

1386/12/01

دبستان دخترانه

زهرا بزرگ نيا

1390/12/02

دبیرستان دوره اول دخترانه

ستايش سبحاني

1386/12/05

دبستان پسرانه

محمد احمدپور

1392/12/06

دبستان دخترانه

فاطمه اهتمام

1386/12/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه

علي عسكرپور

1378/12/03

دبستان دخترانه

مرسانا كريمي

1392/12/06

دبستان دخترانه

آنيتا مرادزاده

1390/12/08

دبستان پسرانه

حميدرضا زبردست

1385/12/01