آخرین اخبار مدارس


08 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

14 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

28 فروردیندبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

18 اسفنددبستان پسرانه سما

07 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رامونا و پدرش

بورلی کلی بری

داستانهای آمریکایی -

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنر راهی برای شناخت جهان

ورونیک آنتوآن - آندرسن

مفهوم هنر

دبستان دخترانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی

دبستان دخترانه سما

راستشو بگو

مرسر مایر

اخلاقی

دبستان پسرانه سما

تانک و پرنده

ناصر کشاورز

داستان های حیوانات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب علم واقعی برای کودکان

ربکا دبلیو کلر

زیست شناسی، علمی

دبستان پسرانه سما

رخش و رستم

داستان شاهنامه

داستان های حماسی

دبستان دخترانه سما

پلیس جدید

کیت تامپسون

ادبیاتی داستانی

دبستان پسرانه سما

اسب شگفت انگیز

ویولت کیس

داستانی

دبستان دخترانه سما

تندپا وبادپا

اورسلا ولفل

ادبیاتی داستانی

دبستان دخترانه سما

پاستیل های بنفش

کاترین اپلگیت

ادبیاتی داستانی

دبستان دخترانه سما

نخستین کتاب مرجع من

علی بشر دانش

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیرحسین غلباش

مسابقه: طرح قدس(نهج البلاغه)

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسن زنگنه عینالو

مسابقه: جشنواره عکاسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آوا احمدپور

مسابقه: مسابقه نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محسن حسن پور

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محسن حسن پور

مسابقه: مسابقه شنیداری زبان خارجه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ایوب حسین پور

مسابقه: قران و عنرت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد صادق ظریف

مسابقه: بسوی نور

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین نوری زاده

مسابقه: بوکس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سیدعرفان موسوی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسین رحیمی کیا

مسابقه: مسابقه دواستقامت

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

حسین زبردست

مسابقه: بسوی نور

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

محمد رضا اکبرزاده

مسابقه: قران و عنرت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

کریم نیا -اکبری

تحقیق علوم جانوران

دبستان پسرانه سما

رضا شیخ نیا

تحقیق علوم پایه اول

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

رها پورشريف

1391/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد قنبري مزيدي

1384/03/02

دبستان دخترانه سما

سايه رجبي

1386/03/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه جهانگيري

1389/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا قربان زاده

1383/03/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدي فر

1387/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمبين ايراني

1384/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين تابي

1385/03/06

دبستان پسرانه سما

رضا سرور

1390/03/03

دبستان پسرانه سما

عرشيا شبان زاده

1390/03/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد فلامرززاده شيخ آبادي

1380/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا حيدري سورجاني

1385/03/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه زارع پور

1389/03/04