آخرین اخبار مدارس


24 آذردبستان پسرانه سما

21 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

18 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 آذردبستان پسرانه سما

10 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

05 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

23 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های شیرین ایرانی ۱: کلیله و دمنه

مژگان شیخی

ادبیات کهن ایرانی

دبستان دخترانه سما

پاستیل های بنفش

کاترین اپلگیت

ادبیاتی داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ نامه مشاغل

مریم احسانی, حدیثه اوتادی, نرج

آشنایی با مشاغل

دبستان پسرانه سما

رخش و رستم

داستان شاهنامه

داستان های حماسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

سفر در زمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه چگونه روی می دهد

لیندا تاگلیا فرو, مایک گراف, م

کودکان و علوم

دبستان دخترانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازهای علمی برای نوجوانان

فرانسوا شریه

رویدادهای جهان

دبستان دخترانه سما

کیک شگفت انگیز

ادمین

ادبیاتی داستانی

دبستان پسرانه سما

اسب شگفت انگیز

ویولت کیس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب علم واقعی برای کودکان

ربکا دبلیو کلر

زیست شناسی، علمی

دبستان دخترانه سما

پلیس جدید

کیت تامپسون

ادبیاتی داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

حسین زبردست

مسابقه: بسوی نور

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

دانش اموزان منتخب سما پسران

مسابقه: سرود سپاه مهدوی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آوا احمدپور

مسابقه: جشنواره نقاشی صرفه جویی آب

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد صادق ظریف

مسابقه: بسوی نور

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل صفرپور

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی اکبر رضاییان

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا شیخ نیا

مسابقه: نقاشی با موضوع آب

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دریا خسروی

مسابقه: ورزشی رشته ووشو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین رحیمی

مسابقه: به سوی نور

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

نویان اکبری

مسابقه: آب = زندگی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

متین فیروزیان

مسابقه: خفظ قران

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

رضا شیخ نیا

تحقیق علوم پایه اول

دبستان پسرانه سما

کریم نیا -اکبری

تحقیق علوم جانوران

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي اسماعيلي مزيدي

1383/09/25

دبستان پسرانه سما

پوريا اسماعيلي

1385/09/28

دبستان دخترانه سما

زهرا صالح

1390/09/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرشاد زارعي دوست

1384/09/28

دبستان پسرانه سما

سيد محمد مهدي فروردين

1388/09/25

دبستان پسرانه سما

اميرحسين بلندزاده

1387/09/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين بقائي پور

1382/09/29