آخرین اخبار مدارس


01 شهریوردبستان دخترانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی

دبستان دخترانه سما

14قصه 14معصوم

حسین فتاحی

ادبیاتی داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رامونا و پدرش

بورلی کلی بری

داستانهای آمریکایی -

دبستان دخترانه سما

راستشو بگو

مرسر مایر

اخلاقی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه‌های شیرین ایرانی ۳ مثنوی معنوی

حسین فتاحی

ادبیات کهن ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ نامه مشاغل

مریم احسانی, حدیثه اوتادی, نرج

آشنایی با مشاغل

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب علم واقعی برای کودکان

ربکا دبلیو کلر

زیست شناسی، علمی

دبستان دخترانه سما

پلیس جدید

کیت تامپسون

ادبیاتی داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

سفر در زمان

دبستان دخترانه سما

نخستین کتاب مرجع من

علی بشر دانش

علمی

دبستان دخترانه سما

واژه نامه چیستانی، تصویری

علی عامه‌کن, محمدهادی محمدی

آموزش خلاقیت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

"آشنایی با اعضای بدن"

سمیه مظفری

کالبدشناسی انسان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه بهفروز

مسابقه: نقاشی ابرنگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه بلاغی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

اجرای المپیاد ورزشی

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نقاشی همگانی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهراشامی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا حافظی

مسابقه: نقاشی گواش

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

گروه سرود گل زهرا

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آنیتا بردبار

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه نگهبان

مسابقه: خط نستعلیق

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مریم سادات حسینی

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم فوتسال

مسابقه: المپیاد کشوری آموزشگاهها

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

زينب ستوده خيرآبادي

1384/08/28

دبستان پسرانه سما

رضا آنياز

1384/08/25

دبستان دخترانه سما

آنيتا بردباردريمي

1384/08/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل ممتازي

1381/08/28