آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

خنده ها

سوسن ژالی

آموزش خلاقیت

دبستان دخترانه سما

واژه نامه چیستانی، تصویری

علی عامه‌کن, محمدهادی محمدی

آموزش خلاقیت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

"آشنایی با اعضای بدن"

سمیه مظفری

کالبدشناسی انسان

دبستان دخترانه سما

تندپا وبادپا

اورسلا ولفل

ادبیاتی داستانی

دبستان دخترانه سما

راستشو بگو

مرسر مایر

اخلاقی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب علم واقعی برای کودکان

ربکا دبلیو کلر

زیست شناسی، علمی

دبستان دخترانه سما

نخستین کتاب مرجع من

علی بشر دانش

علمی

دبستان دخترانه سما

دوستي گم نمي‌شود، دشمني هم

سیدمهدی شجاعی

ادبیاتی داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های شیرین ایرانی ۱: کلیله و دمنه

مژگان شیخی

ادبیات کهن ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازهای علمی برای نوجوانان

فرانسوا شریه

رویدادهای جهان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ نامه مشاغل

مریم احسانی, حدیثه اوتادی, نرج

آشنایی با مشاغل

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنر راهی برای شناخت جهان

ورونیک آنتوآن - آندرسن

مفهوم هنر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه بلاغی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه خوش سیرت

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مریم سادات حسینی

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آنیتا بردبار

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

گروه سرود گل زهرا

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

اجرای المپیاد ورزشی

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نقاشی همگانی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه نگهبان

مسابقه: خط نستعلیق

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه بهفروز

مسابقه: نقاشی ابرنگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهراشامی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا حافظی

مسابقه: نقاشی گواش

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدطاها نكوئيان

1384/07/04

دبستان پسرانه سما

حميدرضا دشت پا

1387/07/06