آخرین اخبار مدارس


30 آباندبستان دخترانه سما

01 شهریوردبستان دخترانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دوستي گم نمي‌شود، دشمني هم

سیدمهدی شجاعی

ادبیاتی داستانی

دبستان دخترانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی

دبستان دخترانه سما

وقتی فیندوس کوچولو غیبش زد

سون نورد کئویست

ادبیاتی داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

سفر در زمان

دبستان دخترانه سما

14قصه 14معصوم

حسین فتاحی

ادبیاتی داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

"آشنایی با اعضای بدن"

سمیه مظفری

کالبدشناسی انسان

دبستان دخترانه سما

واژه نامه چیستانی، تصویری

علی عامه‌کن, محمدهادی محمدی

آموزش خلاقیت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه چگونه روی می دهد

لیندا تاگلیا فرو, مایک گراف, م

کودکان و علوم

دبستان دخترانه سما

پاستیل های بنفش

کاترین اپلگیت

ادبیاتی داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ نامه مشاغل

مریم احسانی, حدیثه اوتادی, نرج

آشنایی با مشاغل

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ضحاک

محمد رضا شمس

ضحاک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنر راهی برای شناخت جهان

ورونیک آنتوآن - آندرسن

مفهوم هنر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه خوش سیرت

مسابقه: گلستان خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه بلاغی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرمحمد رجبی

مسابقه: تفسیر قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نقاشی همگانی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا خدایی

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه بهفروز

مسابقه: نقاشی ابرنگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا حافظی

مسابقه: نقاشی گواش

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد بردبار

مسابقه: داستان اولین نمازی که خواندم

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی فیروزی

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهراشامی

مسابقه: قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

گروه سرود گل زهرا

مسابقه: سرود

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه خدادادي

1386/12/23

دبستان دخترانه سما

زهرا كمالي

1390/12/24

دبستان پسرانه سما

سپهر عقلي

1386/12/27

دبستان پسرانه سما

محمدكاظم قنبري مزيدي

1386/12/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا ايماني

1381/12/25