آخرین اخبار مدارس


08 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه

17 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه

24 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه

10 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه

14 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

14 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

02 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

پرسش ها و پاسخ ها 64: امام سجاد علیه السلام (سیره

گروه مولفان

سیره وتاریخ

دبیرستان دوره اول دخترانه

رامونا و پدرش

بورلی کلی بری

داستانهای آمریکایی -

دبیرستان دوره اول دخترانه

قصه‌های شیرین ایرانی ۳ مثنوی معنوی

حسین فتاحی

ادبیات کهن ایرانی

دبستان پسرانه

تانک و پرنده

ناصر کشاورز

داستان های حیوانات

دبستان پسرانه

پسر نامریی

ترودی لودویگ

خجالتی بودن

دبیرستان دوره دوم پسرانه

انسان در جستوجوی معنی

دکتر ویکتور فرانکل

معنی درمانی چیست؟

دبیرستان دوره دوم پسرانه

گفتگو در محضرامیرمومنان علی(ع)

عباس رحیمی

متون اسلامی

دبیرستان دوره اول دخترانه

هنر راهی برای شناخت جهان

ورونیک آنتوآن - آندرسن

مفهوم هنر

دبیرستان دوره اول دخترانه

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

سفر در زمان

دبستان دخترانه

خنده ها

سوسن ژالی

آموزش خلاقیت

دبستان پسرانه

می دانی چرا صابون حباب می سازد؟

باربارا تیلور

علوم

دبستان پسرانه

اسب شگفت انگیز

ویولت کیس

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا بلاغی

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

میلاد شفیعی

مسابقه: فوتسال دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

سید محمد مهدی هاشمی نسب

مسابقه: فوتسال دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

کوثر پاکدل

مسابقه: هندبال

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

علی بومه ششده

مسابقه: فوتسال دانش آموزی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

حسین رحیمی کیا

مسابقه: دومیدانی(4در 400مترگروهی)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

رضا زارع ششده

مسابقه: دومیدانی(پرتاب وزنه)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا بلاغی

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

آرمیتا بردبار

مسابقه: بازی فکری جنگا (برج هیجان)

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فاطمه اهتمام

مسابقه: بازی فکری جنگا (برج هیجان)

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محسن حسن پور

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

علیرضا بومعرف

مسابقه: فوتسال دانش آموزی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا بلاغی

آزمایشگاه

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه

عليرضا رعيت پيشه

1383/01/22

دبیرستان دوره دوم پسرانه

اميرحسين عطاءالهي

1382/01/20

دبستان دخترانه

هستي رياستي

1387/01/21

دبیرستان دوره دوم پسرانه

حسين شباني

1383/01/22

دبیرستان دوره اول پسرانه

مظاهر كريميان علي آبادي

1384/01/20

دبیرستان دوره اول دخترانه

كوثر آذركردار

1384/01/18

دبیرستان دوره اول پسرانه

بهبود ظهرابي

1384/01/21

دبستان پسرانه

اميرحسين نكوئي

1387/01/17

دبیرستان دوره اول دخترانه

فرناز اميري شيري

1380/01/19